เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ

เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ถือว่าเป็นการเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายซึ่งต่อไปนี้ขอแทน TN2Hosting.com ว่า “ผู้ให้บริการ” และท่านลูกค้าว่า “ผู้ใช้บริการ” โดยท่านลูกค้าจะต้องยอมรับเงื่อนไขของ TN2Hosting.com ดังนี้

1. ไม่เป็นเว็บไซด์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก หรือเนื้อหาสื่อไปทางลามก เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซด์ที่มีลิงก์ไปยังเว็บไซด์ลามกด้วย

2. เว็บไซด์ที่เกี่ยวกับ Hacker, Warez, Crack เผยแพร่ไวรัสหนอนอินเตอร์เน็ท ทอร์จัน หรือซอฟแวร์อื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย

3. เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องการพนันทุกประเภท

4. เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องกับ Download, MP3, Software, Video&Voice Clip, Music Online ที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือผิดกฎหมายทุกประเภท ซึ่งรวมไปถึงนามสกุลไฟล์อื่นๆที่พยายามหลบเลี่ยงด้วยก็ตาม

5. ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธ์ หรือทรัพยสินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคณะบุคคลอื่นทุกประเทศทั่วโลก

6. การขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพย์ติด

7. เว็บไซด์ที่ให้บริการ E-mail ฟรี หรือการคิดค่าบริการใช้งานแก่บุคคลทั่วไป

8. เว็บไซด์ที่ให้บริการพื้นที่ฟรี หรือการคิดค่าบริการการใช้งานแก่บุคคลอื่น

9. ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ใช้สคริ๊ป หรือโปรแกรม ที่กิน CPU หรือทรัพกรของเครื่องเซิอร์ฟเวอร์ทำงานมากเกินไป จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการท่านอื่น