วิธีชำระค่าบริการ

วิธีชำระค่าบริการ ท่านสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้


1. ผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร หรือตู้ ATM (Bank Tranfer)

                ชื่อธนาคาร           เลขที่บัญชี                  ชื่อบัญชี                   ประเภท

                 กรุงเทพ             033-0-31110-1         ชัชวาลย์  ฉายสุวรรณ         ออมทรัพย์

                ทหารไทย           013-2-67448-2         ชัชวาลย์  ฉายสุวรรณ         ออมทรัพย์

              กรุงศรีอยุธยา         248-1-28340-2         ชัชวาลย์  ฉายสุวรรณ         ออมทรัพย์

              นครหลวงไทย        043-2-23367-3         ชัชวาลย์  ฉายสุวรรณ         ออมทรัพย์

               ไทยพาณิชย์         156-2-31998-3         ชัชวาลย์  ฉายสุวรรณ         ออมทรัพย์

                กสิกรไทย           090-2-54569-7         ชัชวาลย์  ฉายสุวรรณ         ออมทรัพย์

2. ผ่านบัญชี Online (PayPal)

       PayPal ID : support@tn2hosting.com