กรุณาตรวจสอบโดเมน

.COM 450 บาท/ปี

.NET 550 บาท/ปี

.in.th 450 บาท

.co.th, .ac.th 950 บาท

*** ยกเว้นการจดโดเมนชื่อสงวนตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น ชื่อสถานที่ทางภูมิศาสตร์ ชื่อที่ใช้คำที่กระทบต่อความละเอียดอ่อนทางด้านศาสนา                ความเชื่อ และส่อเสียดสถาบัน ***

หลักในการตั้งชื่อโดเมน

– ความยาวของชื่อตั้งได้ไม่เกิน 67 ตัวอักษร

– สามารถใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลข หรือเครื่องหมายขีด(-) ได้

– ตัวอักษรภาษาอังกฤษใช้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้

– ห้ามใช้เครื่องหมายขีด (-) นำหน้าชื่อโดเมน

– ห้ามเว้นวรรคในชื่อโดเมนเนม

ความหมายของโดเมนเนม โดเมนเนมก็คือชื่อของเว็บ (Web Address) ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเข้ามาที่เว็บไซด์ของ tn2hosting.com คือคุณกำลังเรียกดูข้อมูลที่ตั้งอยู่ที่ www.tn2hosting.com ซึ่ง tn2hosting.com คือชื่อที่เราได้จดทะเบียนไว้

การจดทะเบียนโดเมนเนม การจะได้เป็นเจ้าของโดเมนเนมนั้น คุณจะต้องจดทะเบียนโดเมนเนมก่อน โดยจดกับผู้ให้บริการโดเมนเนม (Domain Registrar โดยผู้ให้บริการจดโดเมนเนม ซึ่งมีหน่วยงานที่เรารู้จักกันในนาม ICANN ซึ่งเมื่อคุณจดทะเบียนโดเมนเนม และมีเลข IP ของโฮส คุณก็จะสามารถเรียกใช้งานโดเมนเนมในชื่อของคุณ (http://www.yourname.com)

IP Address หรือ หมายเลข IP IP หรือ Internet Protocal IP Address คือรหัสตัวเลขที่กำหนดขึ้น เพื่อใช้อ้างถึงที่อยู่